40endustri40.com hakkında

40endustri40.com dünyada yaşanan yeni sanayi devriminde yayıncılık, iletişim, pazarlama konularında bir misyon üstlenmiştir.

Üretim aşamasından, kullanım aşamasına dek her türlü ürünün endüstri 4.0 kavramıyla yaptığı temas 40endustri40.com‘un ilgi alanına girer.

Yenilikler, teknik bilgiler, ürün ve üretim detayları, uzman makaleleri 40endustri40.com‘da yayımlanır.

Sanayi-okul işbirliği için motivasyon desteği yapılarak, okullardaki gelişmeler,projeler, uygulamalar 40endustri40.com tarafından desteklenir.

Endüstri 4.0 alanında üretim yapan kuruluşların ürünleri hakkında detaylı bilgi paylaşımı 40endustri40.com‘ da yapılır.

40endustri40.com lise, üniversite öğrencilerinden sanayiciye, mühendisten pazarlamacıya, akademisyenden bürokrata, şirketlerin satın alma karar vericisinden tükiticiye kadar geniş bir yelpazenin buluşma noktası olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Yeni fikirler, yeni ürünler, yeni uzmanlar, yeni bilgilendiriciler 40endustri40.com ‘da daima yer bulur.

Sanayinin önde gelen kuruluşları, endüstri 4.0 konusunda liderlik eden firmalar, STK’lar 40endustri40.com ‘da daima yer bulur.

Türkiye 4.Sanayi devrimine geçiş aşamasında endüstri 4.0 stratejik uygulamasında dünyayla entegre olarak hareket etmek zorunda. Bu zorunluluktan 40endustri40.com durumdan vazife çıkararak yayıncılık, iletişim ve pazarlama konularında hizmet verir.